Boys Varsity Basketball, Girls Varsity Basketball · Bulldogs Girls & Boys Varsity Basketball at Eminence Tonight (6:00/7:30p) For the Powder Keg!


Game Day – Girls & Boys Basketball

🗓 Nov. 27th

🏀 Non-Conference

🐶 Monrovia Bulldogs @

🐍 Eminence Eels

📍The Eel Tank

⏰ 6:00 PM – Girls Varsity Game

⏰ 7:30 PM – Boys Varsity Game